Gamborgen

Kære medejere af Gamborgen

Nu er det snart tid til forårets store arbejdsweekend. Vi håber at der som altid kommer rigtig mange for at give en hånd med de opgaver der skal løses.

Vi har i løbet af vinteren, oplevet en del udfordringer med at huset ikke har været varmt nok, når der var nogen der skulle bruge det. Derfor har bestyrelsen ændret på tingene, således at huset fremover holdes på 18 grader når det ikke benyttes, i stedet for de 10 grader som har været normen hidtil.

Ovenstående betyder samtidig at vi sætter priserne en smule op for at kompensere for de øgede varmeudgifter. Huslejen vil derfor fremadrettet hedde kr. 1.000 for en hel dag og kr. 600 for en halv dag. Husets ejere har fortsat halv pris på lejen. Allerede indgåede aftaler er naturligvis til de priser der er aftalt.